Quran Recitation by Shiekh Ahmad Al-Agamy

Recitation by

Shiekh Ahmad Al-Agamy

No.

Sura

No.

Sura

No.

Sura

No.

Sura

No.

Sura

1

Fatiha 

25

Furqan 

49

Hujurat 

73

Muzzamil 

97

Qadr 

2

Baqara 

26

Shu’araa’ 

50

Qaf 

74

Muddathir 

98

Bayyina 

3

AalImran

27

Naml 

51

Thariyat 

75

Qiyama 

99

Zalzala 

4

Nisaa’ 

28

Qasas 

52

Toor 

76

Insaan 

100

Aadiyat 

5

Ma’ida 

29

Ankaboot 

53

Najm 

77

Mursalat 

101

Qari’a 

6

An’aam 

30

Room 

54

Qamar 

78

Naba’ 

102

Takathur 

7

A’raf 

31

Luqman 

55

Rahman 

79

Nazi’aat 

103

Asr 

8

Anfal 

32

Sajda 

56

Waqi’a 

80

Abas 

104

Humaza 

9

Tawba 

33

Ahzab 

57

Hadeed 

81

Takweer 

105

Feel 

10

Yonus 

34

Saba’ 

58

Mujadila 

82

Infitar 

106

Quraysh 

11

Hood 

35

Fatir 

59

Hashr 

83

Mutafifeen 

107

Ma’oon 

12

Yosuf 

36

YaSeen

60

Mumtahana 

84

Inshiqaq 

108

Kawthar 

13

Ra’d 

37

Saffaat 

61

Saff 

85

Burooj 

109

Kaferoon 

14

Ibrahim 

38

Saad 

62

Jumu’a 

86

Tariq 

110

Nasr 

15

Hijr 

39

Zumar 

63

Munafiqoon 

87

A’la 

111

Masad 

16

Nahl 

40

Ghafir 

64

Taghabon 

88

Ghashiya 

112

Ikhlas 

17

Israa’ 

41

Fussilat 

65

Talaq 

89

Fajr 

113

Falaq 

18

Kahf 

42

Shoora 

66

Tahreem 

90

Balad 

114

Naas 

19

Mariam 

43

Zukhrof 

67

Mulk 

91

Shams 

 

20

Taha 

44

Dukhan 

68

Qalam 

92

Layl 

 

21

Anbiyaa’ 

45

Jathiya 

69

Haaqa 

93

Dhuha 

 

22

Haj 

46

Ahqaf 

70

Ma’arij 

94

Sharh 

 

23

Mu’minoon 

47

Muhammad 

71

Nooh 

95

Teen 

 

24

Noor 

48

Fat’h 

72

Jinn 

96

Alaq 

 

 

Files hosted at Al-Quran.ca

Print Friendly, PDF & Email
Copyright © 2011 IslamicQuotes.Org • Designed and Developed by IslamicQuotes.Org Team
The contents on this website do not necessarily reflect the views of IslamicQuotes.Org | DISCLAIMER

Recent Entries(RSS) Entries(RSS) | Recent Comments(RSS) Comments (RSS)

This website DOES NOT belong to any political or any particular sect or denomination. The main aim of this website is to spread the true message of Islam to all the Human Beings.